Hallituksen ajama lakimuutos saattaa pelastaa itärajan taloyhtiöitä konkurssilta

Isännöintiliitto on toistuvasti tuonut esille asunto-osakeyhtiölain päivitystarpeen, jotta se saataisiin paremmin vastaamaan niihin ongelmiin, jotka kurittavat tällä hetkellä taloyhtiöiden osakkaita. Yksi näistä on venäläisomisteisten huoneistojen vastikerästit, jotka pahimmillaan ovat ajamassa itärajan taloyhtiötä konkurssiin. Oikeusministeriö on nyt vuoden alussa asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Työryhmän asialistalla on monia koko isännöintitoimialalle keskeisiä kokonaisuuksia. Isännöintiliittoa työryhmässä edustaa johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Työryhmä aloittaa työskentelynsä valmistelemalla maksurästeihin puuttumisen helpottamista uudistamalla hallintaanoton varoitusten ja päätösten tiedoksiantoja koskevat säädösehdotukset ja antaa niitä koskevan välimietinnön 31.3.2024 mennessä. Hallituksen esitystä aiheesta odotetaan kevään 2024 aikana.

Taloyhtiöt ovat olleet suurien haasteiden edessä tapauksissa, joissa hallintaanottoprosessiin liittyviä varoituksia ja päätöksiä ei ole pystytty nykylain vaatimalla tavalla toimittamaan, koska postipalvelut Venäjälle eivät toimi.

– Tilanne on ollut taloyhtiöiden näkökulmasta kohtuuton ja osittain jopa ajanut taloyhtiöiden talouden kriisiin. Nykylain vaatima menettely on johtanut monissa tapauksissa taloyhtiöt mahdottoman haasteen eteen, kun vastikkeita ei ole saatu perittyä edes sen viimesijaisen taloyhtiön pakkokeinon avulla. On hienoa, että työryhmän työskentely alkaa juuri tämän kohdan helpottamiseksi, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on osa Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin helpotetaan.

– Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on ollut Isännöintiliiton keskeinen vaikuttamistavoite ja olemme Isännöintiliitossa erittäin tyytyväisiä siihen, että asia lähtee nyt konkreettisesti etenemään, kertoo Koro-Kanerva.

Kuva: Adobe Stock

Artikkeli Hallituksen ajama lakimuutos saattaa pelastaa itärajan taloyhtiöitä konkurssilta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.