Maanmittauslaitoksen ruuhka uhkaa pahimmillaan yhtiökokoukseen osallistumista

Isännöintitoimistot ovat tehneet valtavan urakan siirtäessään taloyhtiöiden osakeluettelot Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Isännöintitoimistojen osalta siirto on tapahtunut aikataulussa ja suunnitellun mukaisesti. Nyt kuitenkin Maanmittauslaitoksen hakemusten käsittely on pahasti ruuhkautunut ja aiheuttaa merkittävää haittaa, joka pahimmillaan voi uhata osakkaan mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkaan oikeuksiaan.

Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, vastuu ylläpidosta siirtyy Maanmittauslaitokselle. Tämä tarkoittaa, että siirron jälkeen kaikki osakeluetteloon tai osakkeenomistajiin liittyvät muutokset tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

– Maanmittauslaitoksen ruuhka johtuu useamman eri tekijän summasta. Tällä hetkellä ongelmana on, että käsittelyjonossa ovat niin omistusten rekisteröinteihin liittyvät hakemukset kuin myös osakeluetteloon liittyvät korjauspyynnöt tai omistajien osoitteenmuutosilmoitukset. Volyymi on tällä hetkellä valtava, kuvailee tilannetta Isännöintiliiton kehityspäällikkö Ira Tenhunen.

Maanmittauslaitos on jo aiemmin priorisoinut kiireellisten hakemusten käsittelyä ja palkannut käsittelijöitä ruuhkien purkuun, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Loppuvuoden aikana ruuhka on pahentunut entisestään – syyskuussa omistajavaihdon rekisteröinnin keskimääräinen käsittelyaika oli 4–6 viikkoa, joulukuussa 10–14 viikkoa.

– Ruuhkan pääasiallinen syy on omistusten rekisteröinti ja tähän Maanmittauslaitoksen tulisi löytää ratkaisu. Yksi tärkeä asia jatkon kannalta olisi Maanmittauslaitoksen sähköisen asiakaspalvelukanavien kehittäminen ja nopea käyttöönotto. Kaikki mahdollinen manuaalinen työ kannattaisi saada automatisoitua, jolloin resursseja vapautuisi niille toiminnoille, jotka vaativat erityistä käsittelyä, sanoo Tenhunen.

Pelkkä kauppakirja ei mahdollista uuden osakkaan osallistumista yhtiökokoukseen

Pitkäksi venyneet käsittelyajat ovat vakava ongelma erityisesti lähestyvän yhtiökokouskauden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti vain huoneistotietojärjestelmään merkityllä osakkaalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Koska Maanmittauslaitoksen käsittelyajat ovat venyneet kuukausien mittaiseksi, uusien omistajien rekisteröinnit viivästyvät pahasti ja uuden omistajan osallistumisoikeus yhtiökokouksiin vaikeutuu.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan pelkkä kauppakirja ei mahdollista uuden osakkaan osallistumista yhtiökokoukseen. Tilanteessa, jossa uusi omistaja haluaisi osallistua yhtiökokoukseen, mutta omistuksen rekisteröinti on vielä käsittelemättä Maanmittauslaitoksella, tulee vanhan omistajan valtuuttaa uusi omistaja osallistumaan yhtiökokoukseen.

Isännöintiyritykset saavat valtavan paljon negatiivista palautetta ruuhkan takia. Osakkaan voi olla vaikea ymmärtää, että isännöintiyritys on riippuvainen Maanmittauslaitoksen rekisteröinnistä eikä pysty asiaan vaikuttamaan millään tavalla, korostaa Tenhunen.

– Isännöintiyritykset saavat valtavan paljon negatiivista palautetta ruuhkan takia. Osakkaan voi olla vaikea ymmärtää, että isännöintiyritys on riippuvainen Maanmittauslaitoksen rekisteröinnistä eikä pysty asiaan vaikuttamaan millään tavalla, korostaa Tenhunen.

Kuva: Adobe Stock

Artikkeli Maanmittauslaitoksen ruuhka uhkaa pahimmillaan yhtiökokoukseen osallistumista julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.