Dramaattinen muutos taloyhtiöille suunnatuissa tuissa – monessa taloyhtiössä päätös remontista törmää seinään ilman kannustinta

Samaan aikaan, kun yleinen taloustilanne koettelee taloyhtiöitä, korjausvelka on suuri ja EU- tasolla säädetään uusia energiatehokkuusvaatimuksia rakennuksille, taloyhtiöille tärkeitä avustuksia ollaan leikkaamassa rajusti.

Hallitusohjelman sekä valtiovarainministeriön tuoreen talousarvioesityksen pohjalta tilanne näyttää huolestuttavalta. Ellei tilanne syyskuussa muutu hallituksen käsitellessä valtion budjettia, tulevat tuet taloyhtiöille vähenemään alle kymmenesosaan vuoden 2023 tasoon verrattuna, mikä on merkittävä muutos.

On merkittävä muutos taloyhtiöille, jos ARAn tukia ei ole saatavilla taloyhtiöiden energiakorjaushankkeisiin. Kuva: Adobe Stock

Taloyhtiöt tukalassa tilanteessa – tuet loppuvat, mutta vaatimukset lisääntyvät

Suomen rakennuskanta on siinä iässä, että moniin taloyhtiöihin on tulossa mittavia korjaushankkeita. Näihin korjaushankkeisiin taloyhtiöt ovat voineet hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta erilaisia avustuksia.

Vuoden 2024 talousarvioesityksen mukaan kaikki ARAn energia-avustukset ovat loppumassa kuin myös sähköautojen latausinfran rakentamiseen saatavat avustukset. On merkittävä muutos taloyhtiöille, jos ARAn tukia ei ole saatavilla taloyhtiöiden energiakorjaushankkeisiin. Avustukset ovat olleet erinomainen kannustin taloyhtiöille parantaa energiatehokkuutta, ja ne ovat edistäneet rakennuskannan vihreää siirtymää.

– Isännöintiliiton keväällä julkaisema energiabarometri osoitti, että asuinrakennusten energia-avustukset ovat keskeinen kannustin energiatehokkuuden parantamiselle taloyhtiöissä. Suurimpana esteenä energiatehokkuusremonteille nähtiin liian korkeat kustannukset. Onkin hyvin ristiriitaista, että asuinrakennusten energiatehokkuutta halutaan parantaa, mutta tukea sille ei anneta, sanoo Isännöintiliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja.

Taloyhtiöiden energiaremontit ovat mittavia ja kustannuksiltaan merkittäviä hankkeita, joissa alkuinvestointi on suuri. Myös sähkönhinnan vaikea ennustettavuus ja maailmanpoliittinen tilanne luovat epävarmuutta. Tämän vuoksi valtion tuet ovat monelle taloyhtiölle kynnyskysymys hankkeeseen lähtemiselle. On myös taloyhtiöitä, joita ei välttämättä kannata enää korjata vaan niille parempi ratkaisu voisi olla hallittu alasajo.

– On selvää, että remonttien täytyy olla kannattavia myös ilman avustuksia, mutta suurena huolena on, että energiaremontit jätetään kokonaan toteuttamatta tässä taloustilanteessa, kiteyttää Vaaja.

– Energia-avustusten loppuminen sopii huonosti yhteen Suomen ilmastotavoitteiden kanssa, johon hallitus on sitoutunut. Avustukset vauhdittavat taloyhtiöiden vihreää siirtymää ja remonttien kautta asumisen päästöt pienenevät, toteaa Vaaja.

Taloyhtiöillä kiire hyödyntää jäljellä olevia tukia

ARAn energia- ja kaukolämpöavustuksia on jäljellä vielä noin 10 miljoonaa kuluvalle vuodelle. Koska tukiin ei näytä tulevan jatkoa, onkin taloyhtiöillä nyt kiire hakea jäljellä olevia avustuksia. Avustuksen saadakseen taloyhtiön on ehdittävä saada ARAn päätös hakemukselleen vielä tämän vuoden puolella. Energia-avustusten ja kaukolämpöavustuksien osalta kannattaa siis toimia nopeasti. Vaikka tämän vuoden avustusmäärärahoja jäisi jakamatta, ne eivät tule siirtymään ensi vuodelle.

Taloyhtiöillä paine rakentaa sähköautojen latausinfraa – avustukset ovat käytännössä loppu

Sähkö- ja hybridiautojen voimakkaan lisääntymisen myötä taloyhtiöillä on tällä hetkellä suuri kiinnostus ja tarve rakentaa sähköautojen latauspaikkoja. Latausinfran rakentamiseen taloyhtiö on voinut hakea ARAlta avustusta, ja se onkin vauhdittanut taloyhtiöiden infrahankkeita.
Sähköautojen latauspaikka-avustusten osalta huono uutinen taloyhtiöille on se, että ARAlla on suuri määrä hakemuksia odottamassa käsittelyä. Jo toimitettujen hakemusten arvo ylittää käytössä olevat määrärahat eikä lisärahaa ole tulossa.

– Tämän vuoden avustusmäärärahat ovat käytännössä jo loppuneet, toteaa Vaaja.

Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2024 avustukselle ei ole merkitty jatkoa.

– Nähtäväksi jää, miten avustusten loppuminen vaikuttaa taloyhtiöiden sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Tässä on selvä ristiriita käytännön elämän ja hallitusohjelman kesken, koska hallitusohjelmaan on kirjattu, että helpotetaan latausmahdollisuuksien asentamista taloyhtiöihin , summaa Vaaja.

Artikkeli Dramaattinen muutos taloyhtiöille suunnatuissa tuissa – monessa taloyhtiössä päätös remontista törmää seinään ilman kannustinta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.