Putkiremontit mainettaan parempia? Isännöitsijöiden tyytyväisyys putkiremonttien urakoitsijoihin parantunut

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri antaa aihetta ajatella, että putkiremontit sujuvat usein mainettaan paremmin. Barometrin tulosten mukaan isännöitsijöiden tyytyväisyys urakoitsijoihin ja remonttien sujuvuuteen on parantunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Isännöintialan ammattilaiset ovat keskimäärin tyytyväisiä urakoitsijoiden toimintaan putkiremonttihankkeissa. Tyytyväisyyttä urakoitsijoiden toimintaan on kartoitettu Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrissa vuodesta 2017 alkaen useilla eri osa-alueilla. Kokonaistyytyväisyys urakoitsijoihin on tämän vuoden mittauksessa korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin. Urakoitsijoiden hinnoittelun pitävyys korostuu osa-alueena, johon isännöintialan ammattilaiset ovat erityisen tyytyväisiä.

– Tämä on tietenkin ilahduttava tulos, kun kyseessä on kuitenkin merkittävin yksittäinen taloyhtiöiden korjaushanke. Putkiremontti on hanke, joka kestää kokonaisuudessaan kauan, maksaa tyypillisesti muita korjaushankkeita enemmän ja voi aiheuttaa merkittäviäkin asumishaittoja. Urakoitsijan toiminnalla on luonnollisesti suuri vaikutus remontin sujumiseen, Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen kommentoi.

Merkittävimpänä kehityskohteena putkiremonteissa isännöinnin ammattilaiset näkevät asukasviestinnän. Senkin osalta vastaajien arviot ovat kuitenkin keskimäärin positiivisen puolella.

Putkiremontit aloitetaan usein myöhässä

Barometrin tulosten mukaan putkiremonttiurakat sujuvat hyvin, kunhan ne saadaan käyntiin. Barometrin tuloksissa näkyy viime vuosien tapaan, että putkiremontit aloitetaan yhä useammin myöhässä. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta isännöitsijästä näkee, että edellinen putkiremontti, jota hän on ollut hoitamassa, on tehty teknisen käyttöiän näkökulmasta viime hetkellä tai liian myöhään. Osuus on kasvanut joka vuosi vuodesta 2020 alkaen. Tuloksista selviää, että putkiremontteja aletaan usein tekemään vasta silloin, kun putket jo vuotavat.

– Tämä ei ole toivottava tilanne. Vuotojen korjaaminen varsinaista putkiremonttia odotellessa aiheuttaa taloyhtiölle lisäkustannuksia. Sopivaa ajankohtaa putkiremontille kannattaa taloyhtiöissä siis pohtia hyvissä ajoin. Putkiston kuntotutkimus on hyvä tapa saada tietoa siitä, kuinka paljon käyttöikää putkilla on jäljellä, Rekonen kannustaa.

Ennakointi putkiremonttihankkeen aloittamisessa on tärkeää, sillä mittavan remontin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan runsaasti aikaa. Remonttien aloittamisen viive on myös pidentynyt. Putkiremontteja toteuttaneiden isännöintialan ammattilaisten edellisistä putkiremonttihankkeista peräti 37 %:ssa on kestänyt yli puolitoista vuotta hankesuunnittelun käynnistymisestä toteutusvaiheen käynnistymiseen. Vuodentakaisessa mittauksessa vastaava luku oli vain 22 %. Itse remontin toteutusvaihe kestää mediaanitapauksessa 6–7 kuukautta, mutta toteutusajoissa on erittäin paljon hajontaa.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri toteutettiin 14. kerran​. Vastaajia oli yhteensä 111 eri puolilta Suomea​. Kaikkiaan kyselyyn vastanneilla isännöintialan ammattilaisilla hallinnoinnissa n. 2400 taloyhtiötä. Mediaanivastaaja hallinnoi 17 taloyhtiön asioita.

Lue myös

Putkiremonttibarometrin tulokset 2023

Osa taloyhtiöistä ei saa lainaa välttämättömään putkiremonttiin – “Kyse yhteiskunnallisesti merkittävästä ongelmasta” 11.5.2023
Osakkaiden vastikerästien määrä noussut 12.5.2023
ARA:n avustuksia hyödynnetty putkiremonteissa vuosi vuodelta enemmän – tulevaisuus päätetään hallitusneuvotteluissa 17.5.2023

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri antaa aihetta ajatella, että putkiremontit sujuvat usein mainettaan paremmin. Kuva: Adobe Stock.

Artikkeli Putkiremontit mainettaan parempia? Isännöitsijöiden tyytyväisyys putkiremonttien urakoitsijoihin parantunut julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.