Osakkaiden vastikerästien määrä noussut

Vuosien 2022 ja 2023 aikana kiristynyt taloustilanne näkyy taloyhtiöiden osakkaiden vastikerästien lisääntymisenä. Kaksi kolmesta isännöitsijästä on kohdannut osakkaita, jotka ovat yllättyneet taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden päättymisestä tai korkojen nousun vaikutuksesta taloyhtiöiden rahoitusvastikkeisiin. Tulos nousee esiin Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrista.

Nopeasti muuttunut taloudellinen toimintaympäristö, korkojen nousu ja inflaatio vaikuttavat yllättäneen monet osakkaat. 59 % Putkiremonttibarometriin vastanneista isännöintialan ammattilaisista raportoi, että vastikerästien määrä on lisääntynyt edellisen 12 kuukauden aikana heidän hallinnoimissaan taloyhtiöissä.

– Tilanne on voinut erityisesti yllättää sellaisen osakkaan, jolla on hoitovastikkeen lisäksi maksettavanaan rahoitusvastike eli osuus yhtiölainasta, joka on otettu esimerkiksi suurempaa remonttia varten. Rahoitusvastike on voinut nousta viime aikoina paljonkin taloyhtiölainan viitekoron nousun vuoksi. Kaikista äärimmäisimpiä tilanteita kohdataan uudiskohteissa, joiden rakentaminen on rahoitettu suurella yhtiölainalla, jonka lyhennysvapaat päättyvät nyt samoihin aikoihin, kun korot ovat nousseet vauhdilla, Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen sanoo.

Peräti 65 % barometriin vastanneista isännöintialan ammattilaisista raportoi, että heidän tietoonsa on tullut lyhennysvapaiden päättymisestä tai korkojen noususta johtuvasta rahoitusvastikkeiden noususta yllättyneitä osakkaita.

– Vaikka kyse on yksittäistapauksista, kannamme silti huolta siitä, ymmärtävätkö osakkaat riittävän hyvin taloyhtiölainojen vaikutusta omaan talouteensa. Myös taloyhtiölainojen koronnousuun olisi hyvä pystyä varautumaan esimerkiksi asuntoa ostaessa. Uudiskohteissa korostuvat rakennusaikana otettu taloyhtiölaina, vanhemmissa kohteissa puolestaan korjauksia varten tarvittavat lainat.

Monella osakkaalla on tällä hetkellä mielessään ennemmin se, riittävätkö omat varat nousseisiin kustannuksiin, kuin esimerkiksi taloyhtiön tulevat investointitarpeet.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri toteutettiin 14. kerran​. Vastaajia oli yhteensä 111 eri puolilta Suomea​. Kaikkiaan kyselyyn vastanneilla isännöintialan ammattilaisilla hallinnoinnissa n. 2400 taloyhtiötä. Mediaanivastaaja hallinnoi 17 taloyhtiön asioita.

Putkiremonttibarometrin tulokset 2023

Kaksi kolmesta isännöitsijästä on kohdannut osakkaita, jotka ovat yllättyneet taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden päättymisestä tai korkojen nousun vaikutuksesta taloyhtiöiden rahoitusvastikkeisiin. Kuva: Adobe Stock.

Artikkeli Osakkaiden vastikerästien määrä noussut julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.