Esteettömyysmuutosten ja kestävyysratkaisujen tekeminen taloyhtiöissä helpottuu

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla muutoksia asunto-osakeyhtiölakiin. Lakimuutos laajentaa osakkaan muutostyöoikeutta yhtiön tiloihin ja helpottaa yhtiön päätöksentekoa hankkeissa, joilla parannetaan asumisen kestävyyttä.  

Osakkaan oikeus teettää esteettömyysmuutoksia laajenee

Osakkaalla on lakimuutoksen myötä jatkossa oikeus toteuttaa oman huoneistonsa lisäksi myös yhtiön tiloissa muutoksia, jotka parantavat esteettömyyttä. Ehdotuksella on tarkoitus edistää taloyhtiöiden liikkumis- tai toimintarajoitteisten osakkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää osakehuoneistojaan ja taloyhtiön yhteisiä tiloja. 

– Asunto-osakeyhtiön osakkailla on tähän asti ollut oikeus toteuttaa muutostöitä ainoastaan oman huoneistonsa sisäpuolella. Taloyhtiöillä on aikaisemminkin ollut mahdollisuus parantaa tilojen käytön esteettömyyttä, mutta hankkeet ovat voineet jäädä riittävän kannatuksen puuttumisen takia toteuttamatta. Yhtiöllä on ollut aiemmin oikeus myös kieltää sen enempää perustelematta kaikki sellaiset muutostyöt, jotka ulottuvat osakkaan hallitsemien tilojen ulkopuolelle. Lakimuutoksen myötä osakkaiden omat toimenpiteet esteettömyyden parantamiseksi myös taloyhtiön yhteisissä tiloissa helpottuvat”, kertoo Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Muutostyöoikeus koskee jatkossa muutoksia, jotka parantavat liikkumisen esteettömyyttä tai toiminnallista esteettömyyttä.

– Esimerkiksi sisäänkäynnin sähköisellä ovenavausjärjestelmällä tai kulkuluiskalla voidaan parantaa liikkumisen esteettömyyttä. Toiminnallista esteettömyyttä parantava muutos on esimerkiksi tasoerojen merkitseminen tummuuserojen avulla, Valkama kuvailee.

Muutostyön kaikista kustannuksista vastaa osakas, eli asennuskulujen lisäksi mahdolliset käyttökulut sekä huollosta tai tarpeettomaksi käyneen muutoksen poistamisesta aiheutuvat kustannukset jäävät osakkaan vastattaviksi. Muutostyöstä on ilmoitettava yhtiölle. Yhtiö voi tarvittaessa asettaa ehtoja tai jopa kieltää muutostyön, jos työstä aiheutuu kohtuutonta haittaa suhteessa osakkaalle koituvaan hyötyyn.  

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla muutoksia asunto-osakeyhtiölakiin. Muutokset laajentavat osakkaan oikeutta teettää esteettömyysmuutoksia yhtiön tiloissa ja helpottavat yhtiön päätöksentekoa asumisen kestävyyttä parantavissa hankkeissa. Kuva: Adobe Stock.

Asumisen kestävyysratkaisuista päättäminen helpottuu

Esteettömyysratkaisuja koskevien muutosten lisäksi lakiuudistus helpottaa päätöksentekoa tilanteissa, joissa taloyhtiössä päätetään asumisen kestävyyttä merkittävästi parantavan uudistuksen toteuttamisesta. 

– Tähän asti vanhassa taloyhtiössä on voitu enemmistöpäätöksellä päättää vain sellaisesta vastikerahoitteisesta uudistuksesta ja palvelun yhteishankinnasta, joka on jo yleistynyt vastaavassa uudessa asuntokannassa. Yleistyminen kestää vähintään useita vuosia, mutta uudistusten nopeampaan toteuttamiseen voi olla tarve vanhoissakin taloyhtiöissä esimerkiksi ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. Siksi lakimuutos on varsin tervetullut, Jenni Valkama sanoo.

Kestävyyttä parantavasta uudistuksesta voidaan lakimuutoksen pohjalta päättää enemmistöpäätöksellä silloin, jos parannus on merkittävä.

– Käytännössä esimerkiksi viranomaisten tai muiden riippumattomien tahojen selvitykset tai ARA-avustusten ehdot voivat olla lähtökohta parannuksen merkittävyyden arvioinnille, Valkama kuvailee.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun presidentti on vahvistanut lain.

– Taloyhtiöissä ja isännöinnissä kannattaa siis varautua jo nyt siihen, että osakkaiden ilmoituksia esteettömyysmuutoksista voi tulla käsiteltäväksi jo tämän kevään aikana. Yhtiön voi tällöin olla järkevää pohtia esteettömyyttä koko taloyhtiön mittakaavassa tai harkita, voiko muutokset toteuttaa muiden korjaushankkeiden yhteydessä, Valkama sanoo.

Lakivalmistelu saa kiitosta Isännöintiliitolta

Valkama kiittää myös lakivalmistelua tehneitä virkamiehiä taloyhtiömaailman asiantuntijoiden kuulemisesta.

– Lakiesityksessä oli alun perin mukana myös ehdotus uudesta osuuskuntamuotoisesta asunto-osakeyhtiömallista. Isännöintiliitto sekä useampi muu toimija vastustivat sitä lausunnoissaan ja kuulemisissa lakivalmistelun aikana. Olemme tyytyväisiä, että tuo ehdotus ei toteutunut, sillä se olisi näkemyksemme mukaan aiheuttanut tarpeetonta juridista epäselvyyttä asunto-osakeyhtiömaailmassa. On hienoa, että lausunnot ja kuulemiset aidosti huomioidaan lakivalmistelussa.

Artikkeli Esteettömyysmuutosten ja kestävyysratkaisujen tekeminen taloyhtiöissä helpottuu julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.