Taloyhtiön to do -lista vuodelle 2023

Vuonna 2023 hoidettavien asioiden listalle kannattaa taloyhtiössä ottaa nämä lainsäädännön pohjalta juuri nyt ajankohtaiset asiat.

Hyvän taloyhtiön hallinnossa tärkeää on pitää pitkäjänteisesti huolta taloyhtiön taloudesta ja kiinteistön kunnosta. Tänä vuonna monessa taloyhtiössä pohditaan erityisesti kustannusten nousuun ja energiatehokkuuteen liittyviä asioita. Taloyhtiössä hoidettavien asioiden listalle kannattaa kuitenkin muistaa ottaa huomioon myös nämä asiat, jotka lainsäädännön pohjalta ovat ajankohtaisia tänä vuonna.

1. Osakeluettelot huoneistotietojärjestelmään

Taloyhtiön osakeluettelotiedot on siirrettävä huoneistotietojärjestelmään tämän vuoden aikana. Taloyhtiöissä, jotka ostavat ammattimaista isännöintiä, isännöinti hoitaa siirtymisen, mikäli näin on sovittu. Niissä taloyhtiöissä, joissa ei ole ammattimaista isännöintiä, siirrosta vastaa hallitus.

2. Energia-avustuksia kannattaa hakea nyt – määrärahojen jatkosta ei varmuutta

ARA:n historiallisen suuret avustukset taloyhtiöiden energiaremontteihin ovat määräaikaisia, eli niiden jatkosta vuoden 2023 jälkeen ei ole varmuutta. Avustusrahaa on budjetoitu vuodelle 2023 noin 150 miljoonaa euroa, mutta näistä pysyviä avustuksia on vain 27 miljoonaa euroa. Eduskuntavaalit vaikuttavat avustusten budjetointiin tuleville vuosille

Jos siis taloyhtiössä harkitaan energiaremonttia, sähköautojen latauspisteiden toteuttamista tai esimerkiksi kaukolämpölaitteistojen uusimista, kannattaa taloyhtiön tutustua ARA-avustusmahdollisuuksiin ja hakea avustusta pikimmiten.

3. Energiatodistukset pitää uusia tuhansissa taloyhtiöissä

Tuhansien taloyhtiöiden energiatodistukset vanhenevat ensi kesänä. Nykyinen energiatodistuksia koskeva laki tuli voimaan 1.6.2013. Koska energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, tänä vuonna on tulossa uusittavaksi valtava määrä energiatodistuksia.

Isännöintiliitto on ehdottanut lisäaikaa energiatodistusten uusimiseen, jotta uusitut todistukset vastaisivat kiristyvää EU-lainsäädäntöä. Lykkäyksen toteutumisesta ei näillä näkymin ole kuitenkaan varmuutta, joten taloyhtiöissä on tärkeä varautua uusimaan energiatodistukset niiden vanhentuessa.

4. Onko taloyhtiössäsi 3G-verkossa toimivia laitteita? Ne tulee tänä vuonna uusia.

3G-verkot lakkaavat toimimasta vuoden 2023 lopussa. Osassa taloyhtiöitä tämä tarkoittaa esimerkiksi taloyhtiöiden lämmönohjausjärjestelmien, sähkö- ja vesimittareiden tai lukitusjärjestelmissä olevien, 3G-verkkoa käyttävien laitteiden uusimista kuluvan vuoden aikana. Myös teleoperaattorit tiedottavat taloyhtiöille asiasta, kun se on ajankohtaista.

5. Pienille taloyhtiöille lisää kierrätystä

Pienissä taloyhtiöissä myös jätehuoltoon tulee tänä vuonna muutoksia. Kartongin, metallin, lasin ja muovin erilliskeräysvelvollisuus laajenee viimeistään 1.7.2023 kiinteistöille, joilla on vähintään viisi huoneistoa. Muutosten taustalla on vuonna 2021 voimaan tullut jätelain uudistus. Taloyhtiön kannattaa etsiä lisätietoa myös kunnan jätehuoltoyhtiöltä, sillä kuntakohtainen toteutus kierrätyksessä vaihtelee.

6. Asunto-osakeyhtiölain muutokset helpottanevat esteettömyyttä ja kestävyyttä

Asunto-osakeyhtiölain muutokset, joiden hyväksymistä parhaillaan odotetaan, voivat voimaan tullessaan helpottaa osakkaiden esteettömyysremontteja taloyhtiön tiloissa sekä kestävyyteen liittyvien ratkaisujen päätöksentekoa taloyhtiössä.

Lainmuutoksen jälkeen osakkaalla olisi oikeus kustannuksellaan tehdä osakehuoneistonsa ulkopuolella yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa sellainen esteettömyyttä parantava muutostyö, josta ei aiheudu kustannuksia eikä muuta haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Lisäksi jatkossa tavallisella enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää sellaisesta kiinteistön tai rakennuksen käytettävyyttä merkittävästi parantavasta uudistuksesta, joka on vasta yleistymässä uudistuotannossa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian vahvistamisen jälkeen.

Lue lisää

Näitä asioita jännitetään asuntopolitiikan keväässä 2023
Isännöinnin ammattilaisille löytyy lisätietoa Mappi-jäsenpalvelusta

Artikkeli Taloyhtiön to do -lista vuodelle 2023 julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.