Energiatodistusten uusimispakkoa lykättävä vuoteen 2025

Satojen taloyhtiöiden energiatodistukset vanhenevat ensi kesänä. Isännöintiliitto ehdottaa lisäaikaa energiatodistusten uusimiseen, jotta uusitut todistukset vastaisivat kiristyvää EU-lainsäädäntöä. Näin vältettäisiin turhia kuluja taloyhtiöille.

Tuhansien taloyhtiöiden energiatodistukset vanhenevat ensi kesänä. Nykyinen energiatodistuksia koskeva laki tuli voimaan 1.6.2013. Koska energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, ensi vuonna on tulossa uusittavaksi valtava määrä energiatodistuksia.

Taloyhtiön energiatodistusta tarvitaan vuokraamisen ja myynnin yhteydessä. Valtio on myös kiristänyt energiatodistusten valvontaa: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tiedotti lokakuussa antaneensa ensimmäiset uhkasakot energiatodistuksen puuttumisen vuoksi.

Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa peräänkuuluttaa lisäaikaa energiatodistusten uusimiselle.

– Samaan aikaan energiatodistusten uusimisen aallon kanssa Euroopan unionin päätöksentekoelimissä käsitellään rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Direktiivin päätavoitteina on, että kaikkien uusien rakennusten olisi oltava päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä ja että olemassa olevat rakennukset olisi muutettava päästöttömiksi vuoteen 2050 mennessä. Nykyinen energiatodistus ei vastaa tätä tarvetta, sillä se kuvastaa vain rakennuksen energiatehokkuutta, mutta ei sitä, miten rakennuksen käyttämä energia on tuotettu.

Käytännössä moni taloyhtiö siis uusii nykylainsäädännön mukaisen energiatodistuksen ensi keväänä, ja teettää sitten uuden direktiivin mukaisen todistuksen uudelleen reilun vuoden päästä.

– Olisi fiksua, että Suomen lainsäädännön mukaista energiatodistusten uudistamispakkoa lykättäisiin esimerkiksi vuoteen 2025 asti niin, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin suuntaviivat saadaan vahvistettua. Näin taloyhtiöt välttäisivät todistusten uusimisesta aiheutuvia turhia kuluja ja voisivat hoitaa uusimisen suoraan uutta direktiiviä vastaavaksi. Tämä tukisi vihreää siirtymääkin paremmin. Kerralla kuntoon olisi hyvä periaate tässäkin asiassa, Viljamaa ehdottaa.

Artikkeli Energiatodistusten uusimispakkoa lykättävä vuoteen 2025 julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.