Taloyhtiöiden yhtiökokoukset entistä helpompi pitää etänä

Koronapandemian myötä otettu digiloikka muuttaa pysyvästi taloyhtiöiden kokouskäytäntöjä. Taloyhtiöiden etäkokouksia helpottavan muutoksen asunto-osakeyhtiölakiin on tarkoitus astua voimaan 1.7.2022.

Koronapandemia on muuttanut pysyvästi taloyhtiöiden kokouskäytäntöjä.

– Korona-ajasta muodostui eräänlainen tahaton pilottikokeilu, jonka myötä taloyhtiöissä opittiin vauhdilla hyödyntämään etäyhteyksiä yhtiökokousten järjestämisessä. Kokemusten mukaan etäkokoukset ovat helpottaneet osakkaiden osallistumista yhtiökokouksiin ja nostaneet yhtiökokousten osallistumisastetta, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Heinäkuun alusta todennäköisesti voimaan tulevat lakimuutokset helpottavat etä- ja hybridikokousten järjestämistä. Lakiehdotus on vielä eduskunnassa käsiteltävänä.

– Lakimuutoksilla pyritään vahvistamaan sitä, että korona-ajan käytännöistä hyödyllisimmät vakiintuvat osaksi taloyhtiöiden arkea myös jatkossa. Merkittävää on muun muassa se, että vain 10% osakasvähemmistöllä voidaan vaikuttaa kokouksen järjestämistapaan. Kynnys osakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimiseen on pyritty tekemään matalaksi, Valkama arvioi.

Näin lakiehdotuksessa helpotetaan etäkokouksien järjestämistä

Hallitus voi päättää pitää yhtiökokouksen hybridikokouksena (paikan päällä ja etäosallistuminen), ellei yhtiöjärjestyksessä ole kokouksen muodosta määräyksiä.
Etäosallistujilta voidaan pyytää sitovaa ennakkoilmoittautumista suurissa, yli 30 osakehuoneiston yhtiöissä.
Etäyhteyksien häiriötilanteissa kokouksen puheenjohtajalla on jatkossa oikeus keskeyttää kokous. Kokousta tulee jatkaa neljän viikon kuluessa.
Osakkaiden vähemmistöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kokouksen järjestämismuotoon. Vaatimusten tulee olla esitetty hyvissä ajoin, että asia ehtii yhtiökokouskutsuun.
Taloyhtiön on tarjottava osakkeenomistajille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä, jos yhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa ja sitä vaativilla osakkailla on vähintään kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Jos taloyhtiö on yhtiöjärjestyksessä määrännyt mahdollisuudesta yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan etäkokouksena, voivat vähintään kymmenesosan yhtiön osakkeita omistavat vaatia hybridikokousta (eli myös kokouspaikalla osallistumista).

Yhtiöjärjestykseen voi jatkossa lisätä etäosallistumismahdollisuutta tai – oikeutta koskevan määräyksen tavallisella enemmistöpäätöksellä määräenemmistöpäätöksen sijaan. Enemmistöpäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota kannattaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Määräenemmistössä päätöstä kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Artikkeli Taloyhtiöiden yhtiökokoukset entistä helpompi pitää etänä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.