Materiaalikustannusten nousu kirittää taloyhtiöiden remonttipäätöksiä

Kiinteistökustannusten nousu näkyy sekä hoitovastikkeiden nousupaineena että remonttien toteuttamisessa. Isännöintiliiton tekemässä kyselyssä 87% isännöitsijöistä ilmoitti hoitovastikkeiden olevan nousussa. Materiaalikustannusten nousu laittaa painetta nopealle päätöksenteolle yhtiökokouksissa.

Nousu lämmitys-, energia- ja materiaalikustannuksissa aiheuttaa paineita sekä hoitovastikkeisiin että remonttien toteuttamiseen taloyhtiöissä. Isännöintiliiton maaliskuun lopulla tekemässä kyselyssä 87 % vastaajista ilmoitti hoitovastikkeiden olevan nousussa.

Yleisimpänä syynä hoitovastikkeiden nousupaineelle nähtiin pääasiassa lämmitys- ja energiakustannusten nousu, jonka nimesi syyksi 89 prosenttia vastaajista. Yli 68 prosenttia vastaajista kertoi korjauskustannusten nousun aiheuttavan nousupainetta vastikkeisiin, ja runsaat 26 prosenttia vastaajista ilmoitti syyksi kiinteistöhuollon kustannusten nousun. Myös esimerkiksi hallinnon kustannusten kasvu mainittiin kyselyssä.

Remonttien päätöksenteolle painetta

Tällä hetkellä materiaalikustannusten nousu vaikuttaa myös niin, että taloyhtiöiden voi olla vaikea saada urakkatarjouksia riittävän pitkällä voimassaoloajalla. Päätöksenteko taloyhtiöiden remonteissa vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

– Materiaalikustannusten nousun ja vaikeasti ennakoitavan Euroopan tilanteen vuoksi urakoitsijoiden tarjousten voimassaoloajat tuntuvat olevan varsin lyhyitä. Käytännössä kun yhtiökokous on päättänyt toteuttaa remontin tietyllä euromäärällä, mutta tarjouspyyntö on jo ehtinyt umpeutua, voidaan rumba joutua aloittamaan alusta, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

– Remonttien toteuttaminen vaatii siis tällä hetkellä tavallistakin enemmän suunnitelmallisuutta ja päättäväisyyttä. Yhtiökokouksessa hallitukselle voidaan antaa myös tarjouskierroksella saatuja tarjouksia hieman korkeammat lainannostovaltuudet, mikä helpottaa hallituksen toimintaa kustannusten noustessa, Viljamaa sanoo.

Maaliskuun lopussa toteutettuun kyselyyn vastasi 131 isännöitsijää. Vastaajajoukko hallinnoi kaikkiaan 2584 taloyhtiöitä, joissa on noin 40 000 asuinhuoneistoa.

Lue lisää kyselyn tuloksista

Artikkeli Materiaalikustannusten nousu kirittää taloyhtiöiden remonttipäätöksiä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.