Riitely ilmalämpöpumpuista sai ratkaisun: tukala kuumuus on osakkaalle painava peruste asentamiseen

Ilmalämpöpumppu voi lisätä merkittävästi asumismukavuutta eikä taloyhtiöiden pitäisi kieltää niiden asentamista heppoisin perustein. Isännöintiliitto pitääkin korkeimman oikeuden tekemää tuoretta ratkaisua hyvänä asiana. 

Taloyhtiöt ja osakkaat kiistelevät monesti siitä, saako omalle parvekkeelle asentaa asuntoa viilentävän ilmalämpöpumpun. Lain tulkinta on ollut tähän asti selvästi taloyhtiön puolella, ja yhtiöillä on ollut käytännössä oikeus kieltää ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeille ilman perusteluja. 

Nyt asiassa on tapahtunut linjamuutos, joka on selkeästi osakkaan puolella. Korkein oikeus antoi viime viikon perjantaina ratkaisun yhtiön ja osakkaan välisessä ilmalämpöpumppukiistassa osakkaan hyväksi. 

Korkein oikeus linjasi ratkaisussaan, että osakkaalla oli oikeus asentaa ilmalämpöpumppu omalle parvekkeelleen, vaikka asennus edellytti yhtiön vastuulla olevan seinärakenteen poraamista. Nyt taloyhtiöt eivät voi enää ilman asianmukaisia perusteita kieltää muutostöitä parvekkeella, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama 

Muutostyöoikeus ei ole itsestäänselvyys 

Tehty ratkaisu perustui siihen, että asunto ja parveke muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka niiden välissä on yhtiön vastuulle kuuluva ulkoseinä. Asennus ei myöskään aiheuttanut kohtuutonta haittaa taloyhtiölle suhteessa osakkaan saamaan hyötyyn. Oikeuden mukaan asennus oli tehty muun muassa huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen, joten perusteita muutostyön kieltämiseen ei ollut. 

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei jatkossakaan tarkoita, että osakkaan oikeus muutostöihin olisi itsestäänselvyys. Esimerkiksi parvekkeiden kohdalla muutostyöoikeutta rajoittaa se, miten muutos vaikuttaa kiinteistön ulkonäköön tai taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin rakennuksen osiin.  

Muutostyöstä aiheutuvia haittoja ja hyötyjä on harkittava aina tapauskohtaisesti. Taloyhtiöllä on edelleen mahdollisuus asettaa ehtoja tai jopa kieltää muutostyö, jos muutokset vaikuttavat esimerkiksi julkisivun ulkonäköön tai asentaminen ei ole teknisesti mahdollista rakennusta vahingoittamatta.  

Isännöinnin rooli korostuu 

Ilmalämpöpumpun asentamiseen liittyy monia vaiheita ennen kuin osakkaan tekemä muutostyöilmoitus johtaa itse ilmalämpöpumpun asennukseen. Tässä prosessissa isännöinnin asiantuntijuus on keskeisessä roolissa. 

Isännöitsijän tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että osakas toimittaa kaikki tarvittavat tiedot hallituksen päätöksentekoa varten. Isännöitsijän kuuluu myös varmistaa, että yhtiö asettaa muutostyölle sellaiset ehdot, joilla varmistetaan oikea asennustapa juuri kyseisessä rakennuksessa. 

Isännöitsijän kannattaa tarvittaessa käyttää päätöksenteon tukena esimerkiksi teknistä asiantuntijaa, kun arvioidaan asennuksen mahdollisuutta yksittäistapauksessa. Puitteet ilmalämpöpumppujen asentamiseen ovat hyvin erilaiset tiiviisti rakennetussa, vanhassa kantakaupungissa ja uudella, väljemmin rakennetulla asuinalueella, Valkama huomauttaa.

Lisätietoja

Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
jenni.valkama@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Riitely ilmalämpöpumpuista sai ratkaisun: tukala kuumuus on osakkaalle painava peruste asentamiseen julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.