Jäsenyritykset pärjäsivät laatuvertailussa

Isännöintiliiton jäsenyritykset pärjäävät laatututkimuksessa parhaiten. Isännöinnin laatu 2020 -tutkimus selvitti asiakkaiden näkemyksiä syksyllä 2020.

Isännöintiliiton jäsenyys lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä isännöintiyritykseensä. Tämä selviää lokakuussa 2020 julkaistusta Isännöinnin laatu -tutkimuksesta, kun tuloksia vertaillaan yrityksen jäsenyyden perusteella. Keskimääräinen asiakkaiden kouluarvosana isännöintiyritykselle asteikolla 4–10 on 7,84.

– Vertailussa Isännöintiliiton jäsenyritykset ja niissä työskentelevät isännöitsijät pärjäävät piirun paremmin, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Isännöintiliiton jäsenyritysten suositteluindeksi (NPS) on 14, kun se muilla isännöintiyrityksillä on 9. Myös jäsenyrityksissä työskentelevien isännöitsijöiden NPS on muita yrityksiä parempi.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat asiakkaidensa mielestä kehityshaluisempia ja niillä on monipuolisemmat palvelut kuin muilla isännöintiyrityksillä näiden asiakkaiden mukaan. Jäsenyritysten asiakkaat ovat tyytyväisempiä yrityksen viestintään ja tiedottamiseen sekä asiakirjojen laatuun kuin muiden yritysten asiakkaat oman yrityksensä vastaaviin. Merkittäviä tyytyväisyyseroja toiseen suuntaan ei aineistossa näy.

Isännöintisuhde solmitaan sekä yritykseen että isännöitsijään

Isännöitsijät saivat tutkimuksessa keskimäärin hiukan parempia arvosanoja kuin heidän edustamansa yritykset. Mitä tiiviimmässä yhteistyössä vastaajat toimivat isännöitsijän kanssa, sitä parempia arvosanoja he antoivat.

– Vaikka isännöinnin laatu henkilöityykin vahvasti isännöitsijään, ei sopimus pääty isännöitsijän vaihtumiseen. Tutkimuksen mukaan joka kolmas isännöintisopimus on kestänyt yli kymmenen vuotta, kun taas isännöitsijä vaihtuu yritystä useammin, Viljamaa sanoo.

Yrityksen toiminnassa asiakkaille tärkeintä on luotettavuus, henkilöstön asiantuntemus, asiakirjojen oikeellisuus ja palveluhenkisyys. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, seuraavaksi tärkeimpinä pidetään selkeitä hinnoittelu- ja laskutusperiaatteita sekä viestintää ja tiedottamista.

Omaa palveluntarjoajaa ei tunneta

Asiakkaat tuntevat keskimäärin melko huonosti isännöitsijänsä koulutustaustaa tai yritystä. Vain puolet tutkimukseen vastanneista isännöinnin asiakkaista osasi sanoa, onko isännöintiyritys ISA-auktorisoitu vai ei. Asiakkaiden oli myös vaikea arvioida, miten isännöintiyrityksen varahenkilöjärjestelmä toimii ja onko alihankkijaverkosto tarpeeksi läpinäkyvä.

– Näistä varmasti puhutaan vähemmän kaikkien osakkaiden kuullen. Avoimuus kuitenkin rakentaa luottamusta sekä yritykseen että isännöitsijään, joten myös yrityksen toiminnasta kannattaa kertoa asiakkaille aktiivisesti, Viljamaa sanoo.

Tutkimus toteutettiin elo-syyskuussa ja siihen vastasi 6010 taloyhtiön hallituksen jäsentä ja osakasta. Tutkimuksen toteutuksesta ja raportoinnista vastasi KTI Kiinteistötieto Oy.

Teksti: Kirsi Salo

Lue lisää isännöitsijätuloksista: Isännöinti näkyy otsikoissa kavalluksina, mutta asiakkaat arvostavat isännöitsijöitään monin tavoin

Tutkimuksen tulokset

Uutishuoneeseen

 

 

Artikkeli Jäsenyritykset pärjäsivät laatuvertailussa julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.