Syksyn asuntopolitiikassa taloyhtiön kannattaa olla hereillä 

Eduskunta palaa lomalta syyskuun alussa, jolloin käynnistyy asuntopolitiikan syksy täydellä teholla. Taloyhtiöiden ja asukkaiden näkökulmasta syksyn asialistalla on useita merkittäviä asioita, kuten energia-avustusten kohtalo. Myös suomalaisille merkittävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen etenee EU-tasolla. 

Taloyhtiöille suunnatut avustukset muuttuvat – osa saattaa loppua kokonaan

Suomen rakennuskanta on siinä iässä, että moniin taloyhtiöihin on tulossa mittavia korjaushankkeita. Näihin korjaushankkeisiin taloyhtiöt ovat voineet hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta erilaisia avustuksia.  Tukea on viime vuosina myönnetty erityisesti rakennusten energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin. Uuden hallitusohjelman kirjausten mukaan näyttää siltä, että ARA:n energia-avustuksille ei ole tulossa jatkoa.

Tämä on merkittävä muutos taloyhtiöille, jos ARAn tukia ei ole saatavilla taloyhtiöiden energiakorjaushankkeisiin. Avustukset ovat olleet erinomainen kannustin taloyhtiöille parantaa energiatehokkuutta ja ne ovat edistäneet rakennuskannan vihreää siirtymää. Tämä asettaa taloyhtiöt entistä hankalampaan taloustilanteeseen eikä toisaalta tue vihreää siirtymää, kuvailee tilannetta Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

–  Tämä on merkittävä muutos taloyhtiöille, jos ARAn tukia ei ole saatavilla taloyhtiöiden energiakorjaushankkeisiin. Avustukset ovat olleet erinomainen kannustin taloyhtiöille parantaa energiatehokkuutta ja ne ovat edistäneet rakennuskannan vihreää siirtymää. Tämä asettaa taloyhtiöt entistä hankalampaan taloustilanteeseen eikä toisaalta tue vihreää siirtymää, kuvailee tilannetta Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Taloyhtiöillä on tällä hetkellä suuri kiinnostus sähköautojen latauspaikkoja kohtaan, koska sähkö- ja hybridiautojen lisääntyminen lisää tarvetta latausinfralle.

–  Hallitusohjelman mukaan latausmahdollisuuksien asentamista taloyhtiöihin helpotetaan. Auki jää, mitä tällä käytännössä tarkoitetaan. Toivomme, että taloyhtiöillä olisi mahdollisuus saada avustusta entiseen tapaan, koska avustus on vauhdittanut latauspaikkojen rakentamista taloyhtiöihin, sanoo Koro-Kanerva.

Kuva: Adobe Stock

Alueiden eriytyminen on iso haaste taloyhtiöille

Asuminen muuttuu ja heijastuu taloyhtiöihin, joista osa sijaitsee taantuvilla alueilla. Taloustilanteen vaikeutuminen näkyy yhä selvemmin taloyhtiökentällä eivätkä taloyhtiöiden konkurssitkaan ole mahdottomia. Isännöintiliitto on näkyvästi kantanut huolta taantuvien alueiden ja muuttotappiopaikkakuntien taloyhtiöiden tilanteesta.

–  Olemme nostaneet esille taloyhtiöiden hallitun alasajon sääntelyn selkeyttämisen tarpeen. On hienoa, että tästä on nyt hallitusohjelmassa kirjaus ja että selvitystyötä aletaan tehdä laajasti ministeriörajat ylittäen, kertoo Koro-Kanerva.

Hallitusohjelman mukaan perusteilla on selvitysryhmä, jonka tehtävänä on ratkoa alueiden eriytymisen tuomia haasteita asumiselle ja helpottaa taloyhtiöiden hallittua alasajoa.

Yhden mallin ratkaisut sopivat Suomeen huonosti

Paljon julkisuutta saanut rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistus tulee olemaan taloyhtiöiden tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä uudistus. Direktiivin lopullisesta muodosta neuvotellaan syksyn aikana EU:n toimielinten kesken, jonka jälkeen tiedetään minkälaiseksi direktiivin vaatimukset muodostuvat taloyhtiöille.

–  Koko Euroopan tasapäistävät ratkaisut sopivat Suomen oloihin huonosti, ja siitä syystä edellytämme, että direktiivissä pitää olla riittävästi kansallista liikkumavaraa. Euroopan mittakaavassa Suomessa rakennukset on jo lähtökohtaisestikin rakennettu hyvin energiatehokkaiksi. Direktiivi ei saa tuoda liikaa tiukennuksia taloyhtiöille, korostaa Koro-Kanerva.

Artikkeli Syksyn asuntopolitiikassa taloyhtiön kannattaa olla hereillä  julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.