Koti vuokralle kesäloman ajaksi – Airbnb:n sääntöihin selkeyttä

Suomen eri kaupungeissa on tulkittu Airbnb-majoittamista koskevia ohjeita ja lakeja hyvin eri tavoin. Tähän on haluttu muutosta, jonka vuoksi Suomen suurimmat kaupungit ovat laatinet Airbnb:n tai muun vastaavan alustan kautta tapahtuvaan vuokraustoimintaan uudet säännöt. Kaupungit haluavat uusilla säännöillä saada yhtenäisen tulkinnan lyhytvuokrauksesta. Kaupunkien rakennusvalvonnalla säilyy kuitenkin harkintavalta ja ne voivat päättää, onko toiminta sellaista, että siihen on syytä puuttua.

Uusilla säännöillä halutaan saada yhtenäinen tulkinta lyhytvuokrauksesta. Kuva: Adobe Stock

Kirjava käytäntö voi johtua esimerkiksi siitä, että eri kaupungeilla on erilainen tarve sallia tai rajoittaa lyhytaikaista vuokraustoimintaa. Suomessa on kaupunkeja, jotka eivät haluaisi lähes lainkaan puuttua Airbnb:hin ja toisissa taas linjaa on haluttu tiukentaa huomattavasti. Nyt uusien sääntöjen myötä niin kutsutut topten-kaupunkien rakennusvalvonnat haluavat saada yhtenäisemmän näkemyksen. Topten-kaupungeissa ovat mukana esimerkiksi Helsinki, Oulu ja Tampere, sitä vastoin Rovaniemi ei ole mukana.

Edelleen on sallittua vuokrata omaa asuntoaan vaikkapa loman ajaksi, tämän osalta mikään ei ole muuttunut. Ammattimainen ja jatkuva majoitustoiminta voi edellyttää asunnon käyttötarkoituksen muutoksen, kiteyttää Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

– Edelleen on sallittua vuokrata omaa asuntoaan vaikkapa loman ajaksi, tämän osalta mikään ei ole muuttunut. Ammattimainen ja jatkuva majoitustoiminta voi edellyttää asunnon käyttötarkoituksen muutoksen, kiteyttää Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Miten taloyhtiö voi puuttua häiritsevään majoitustoimintaan?

Suurin osa tilapäisestä vuokraustoiminnasta sujuu hyvin, mutta aina löytyy myös tapauksia, jossa toiminta aiheuttaa jonkinlaista häiriötä tai kitkaa taloyhtiössä. Näissä tapauksissa asukkaat ovat helposti yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen, joiden tehtäväksi jää selvittää asiaa.

– Suositeltavaa on keskustella ensin asunnon omistajan kanssa, koska hänellä on kaikkein parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa asuntoa tilapäisesti vuokratessaan siihen, miten ja kenelle asuntoa vuokrataan. Taloyhtiö voi keskustelun jälkeen tarvittaessa antaa asunnon omistajalle huomautuksen ja ohjeet, jotta tilanteeseen saataisiin muutos. Jos keskustelu ja huomautus eivät tuota toivottua tulosta, niin vasta näiden toimenpiteiden jälkeen olisi mielestäni järkevää pohtia hallintaanottomenettelyn käynnistämistä, kertoo Valkama.

Valkama kertoo, että hallintaanotto on aina sinällään riski taloyhtiölle, koska siinä tulee olla vankat perusteet ja vahva näyttö. Huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan esimerkiksi melu- tai muiden vastaavien häiriöiden perusteella, joten Airbnb -tapauksessa hallintaanotto voi olla mahdollinen, jos vuokraamisesta aiheutuu jatkuvaa merkittävää haittaa ja häiriötä.

– Tällä hetkellä puuttumiskeinoja ei ole, jos kyse ei ole merkittävästä häiriöstä, toteaa Valkama.

Uudiskohdetta ostavan kannattaa olla tarkkana

Airbnb jatkaa koronavuosien jälkeen suosiota matkailijoiden keskuudessa ja sen myötä on Suomessakin ensimmäistä kertaa kaavoitettu niin kutsuttu Airbnb-talo. Talo on rakenteilla Ouluun ja sille on tekeillä kaavamuutos, jossa talo on merkitty sekä asuin- että liikehuoneistojen kokonaisuudeksi. Mikäli ei halua omaa kotia ostaa tällaisesta uudiskohteesta, kannattaa ostajan perehtyä ennen kauppojen tekoa kohteen yhtiöjärjestykseen.

– Ostajan kannattaa aina katsoa mikä on merkitty huoneistojen käyttötarkoitukseksi yhtiöjärjestykseen. Jos huoneiston käyttötarkoitus on esimerkiksi asuin- tai liikehuoneisto, mahdollistaa se myös liiketoiminnan harjoittamisen huoneistossa. Yhtiöjärjestyksessä voi olla myös muita määräyksiä lyhytaikaisesta vuokrauksesta, neuvoo Valkama.

Uusi hallitusohjelma haluaa selkeyttää lainsäädäntöä

Lainsäädännöllä ollaan tulevalla hallituskaudella ottamassa kantaa lyhytaikaiseen vuokraukseen. Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että asuntojen vuokrausta ja majoitusliiketoimintaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytetään, jotta se vastaa paremmin nykypäivän tarvetta. Kirjauksen mukaan hallitus haluaa varmistaa lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta samalla myös parantaa mahdollisuutta puuttua mahdollisiin ongelmiin. Käytännössä halutaan helpottaa taloyhtiöiden puuttumista häiriötilanteisiin ja huoneistojen hallintaanottoon.

– Lyhytaikainen vuokraus on tullut jäädäkseen, mutta hallitusohjelmassakin on selvästi tunnistettu vuokraukseen liittyviä ongelmia, joihin tällä hetkellä on vaikea puuttua. Toivottavaa on, että lakimuutoksen myötä saadaan paremmat työkalut puuttua ongelmiin, sanoo Valkama.

Lue lisää uusista säännöistä >>

Artikkeli Koti vuokralle kesäloman ajaksi – Airbnb:n sääntöihin selkeyttä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.