Sp-Isännöintipalvelut uudistaa isännöintialaa arvopohjaisesti ja asiakaslähtöisesti

Someron, Lammin ja Nooa Säästöpankkien omistama Sp-Isännöintipalvelut rakentaa luottamusta ja arvostusta isännöintiin tekojen kautta – kysymällä suomalaisilta, mikä isännöinnissä eniten mättää ja miten he kehittäisivät isännöintiä. Tulevaisuuden isännöintitapa rakentuu isännöitsijätoimistopalveluja käyttävien toiveista ja konkreettisista ehdotuksista.

– Olen seurannut isännöintialaa läheltä kolmen vuosikymmenen ajan ja nähnyt, miten ala on muuttunut isojen ja kasvottomien toimijoiden pelikentäksi. Tästä kehityksestä on seurannut ikäviä ja isännöitsijäpalveluja käyttävien luottamusta rapauttavia piirteitä, toteaa Sp-Isännöintipalveluiden toimitusjohtaja Ilkka Laitinen. – Isännöitsijätoimistojen ja eri palveluntarjoajien väliset sidonnaisuudet herättävät ymmärrettävästi epäilyjä isännöitsijän riippumattomuudesta ja lojaaliudesta.

– Isännöinti on erittäin kilpailtu ala, jossa pelkkä kiinteä kuukausipalkkio ei tuo tänä päivänä riittävää tuottoa toimistoille. Siksi valitettavasti jotkut yrittävät tehdä sitä arveluttavin keinoin. Korruptio- ja lahjontaepäilyjen seurauksena koko alan maine ja luotettavuus kärsivät, myös vastuullisten toimijoiden. On tärkeää, että isännöitsijä kertoo avoimesti kaikista mahdollisista sidonnaisuuksistaan, kun taloyhtiö hankkii palveluja.

– Meidän tavoitteemme on palauttaa suomalaisten arvostus isännöintialaa kohtaan. Parempi isännöinti rakentuu päivittäisten tekojemme kautta avoimuudelle ja luottamukselle sekä jo 200 vuotta Suomessa toimineen säästöpankin arvoille ja eettisille periaatteille, Laitinen korostaa. – Liputamme avoimuuden puolesta.

– Olemme tänä syksynä avanneet kaikille suomalaisille, asunto-osakeyhtiöiden sidosryhmille ja kilpailijoillemme avoimen parempaaisannointia.fisivuston. Keräämme sivuston kautta konkreettisia kehitysehdotuksia parempaan isännöintiin. Tavoitteenamme on, että voisimme kaikki alan toimijat yhdessä uudistaa ja kehittää isännöintialaa vastaamaan asiakkaidemme tämän päivän tarpeita. Uskon kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että parannettavaa on paljon.

Parempaaisannointia.fi-sivuston taustalla on Sp-Isännöintipalveluiden YouGov Finlandilla tammikuussa 2021 toteuttama kyselytutkimus tuhannella suomalaisella asunto-osakeyhtiön omistusasujalla.

Säästöpankkitausta tuo isännöintiin ainutlaatuista asumistalouden osaamista

– Se, että olemme kolmen säästöpankin omistama yhtiö, on meille ainutlaatuinen vahvuus ja kilpailuetu. Pankkitausta asettaa myös toiminnallemme tiettyjä tiukkoja kriteerejä, joista erityisesti luottamuksellisuus, vastuullisuus ja läpinäkyvyyden vaatimus korostuvat.

– Suomessa taloyhtiöt painivat koko ajan kasvavan korjausvelan kanssa. Monilla yhtiöillä on peruskorjausten rahoituksen järjestymisen kanssa isoja haasteita, Laitinen muistuttaa. – Suomalaisten omaisuus on kiinni kiinteistöissä ja sitä kautta asunnoissa. Siksi niistä on pidettävä erittäin hyvää huolta.

– Isännöitsijällä on taloyhtiön toimitusjohtajana, asiantuntijana ja hallituksen luottokumppanina erittäin tärkeä rooli talouden ja asuntojen arvonkehityksen näkökulmasta, korostaa Laitinen. – Omistajiemme kautta voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuista asumistalouden osaamista, esimerkiksi tilanteissa, joissa ollaan tekemässä päätöksiä isoista korjauksista tai uusista energiaratkaisuista.

– Omistajapankeissamme on nähty huonon, epäammattimaisen ja epäeettisen isännöinnin ikäviä seurauksia ja vaikutuksia asunnonomistajien talouteen. Luonnollisesti pankkienkin intressissä on, että yhtiöistä ja asunnoista pidetään hyvää huolta. Omistajamme haluavat parempaa ja vastuullisempaa isännöintiä Suomeen, ja siksi he ovat perustaneet vuonna 2019 Sp-Isännöintipalvelut Oy:n.